WORLD WILL REACH SEVEN BILLION PEOPLE THIS YEAR    Mongolia has launched the main findings of its 2010 Population and Housing Census    Video message from Mr. Paul Cheung, Director of UN Statistical Commission     ;POPULATION AND HOUSING CENSUS OF MONGOLIA    2011 Census of India counted 1,210,193,422 people, up by 181.5 million people in 10 years.    United Nations Statistics Division publishes the Report on the Results of a Survey on Census Methods used by Countries in the 2010 Census Round.    Saint Lucia publishes Preliminary Census 2010 Housing and Population Census Report.    Cayman Islands publishes preliminary results from the 2010 Population and Housing Census Preliminary Report.  
МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТООЛЛОГЫН ТҮҮХ
Монгол Улсын хүн амын тооллогын он жил, онцлогийг хүснэгтээр үзүүлбэл:

Тооллого явагдсан он

Тооллогын онцлог

2010

Хүн ам, орон сууцны 2010 оны улсын тооллогын онцлог
• Хуулиар баталгаажсан анхны тооллого
• Төлөвлөлт, газар зүйн зураглал, мэдээлэл цуглуулах, тархаах үйл явцад газар зүйн мэдээллийн (GIS) санг шинээр ашиглана
• Тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд олон улсын жишгийн дагуу тооллого явуулах мастер төлөвлөгөө гарган ажиллана

2000

Монгол Улсын хүн ам, орон сууцны 2000 оны улсын тооллого нь төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжих шилжилтийн үед хийгдсэн анхны тооллого

1989

Эдийн засгийн харилцан туслалцах зөвлөлийн аргачлалын дагуу 1969, 1979, 1989 оны тооллогыг явуулсан

1979

НYБ-ын зөвлөмжийн дагуу тооллогыг 10 жилд нэг удаа явуулдаг болсон

1969

Хүн амаа тоолохоос гадна орон сууцны фондыг анх удаа хамт тоолсон

1963

1963 оны тооллогод цахим тооцоолуур машиныг анх удаа ашигласан

1956

Олон улсын аргачлалыг ашиглан явуулсан

1944

Дайны жилүүдэд хийсэн тооллого

1935

1921 оны Ардын хувьсгалын дараах анхны тооллого

1918

XX зууны анхны тооллого
Copyright © Mongolian News. All rights reserved.